Pensionsfonder

Varje gång man byter jobb får man nya pensionsfonder hos ett nytt fondbolag. Jag ombads avsätta en halvtimme med en av deras rådgivare för att gå igenom det nödvändigaste. Två och en halv timme senare hade vi ännu inte hunnit gå igenom det viktigaste och skrivit på alla avtal, men han hade åtminstone försäkrat mig om att det skulle bli enklare och färre papper att hålla rätt på med just deras fonder. En knapp månad senare har jag nu fått över 20 tättskrivna papper från dem.