Nordpolen isfri redan i sommar?

Det är konstaterat att istäcket i Arktis krymper från år till år. Den minsta utbredningen nås vanligtvis i september, innan ishavet börjar frysa till igen. Om utvecklingen fortsätter kommer isen helt att vara borta sommartid någon gång i framtiden, något som kommer leda till påskyndad global uppvärmning, eftersom havsvatten tar upp solvärme till skillnad från is som reflekterar ut den i rymden igen.

Det har varit en del debatt om när detta kommer se. En årtal som brukar nämnas är 2030. Några säger så tidigt som 2015. Vad verkar mest troligt?

Om man till börja med tittar på utbredningen av istäcket ser det inte så alarmerande ut:
Jag har rödmarkerat minimum för varje år. Trenden är tydligt minskande, men det är svårt att säga så mycket mer. Möjligen att takten ökat lite de senaste 15 åren, men det ser ut att dröja åtminstone 30 - 40 år innan isen är borta.

Om man däremot tittar på volymen av isen, är bilden en annan:Här syns det tydligare att minskningen går fortare och fortare, och det finns också anledning att tro att så är fallet; isavsmältningen är en självförstärkande effekt. Med ytterligare ett tapp som under 2007, och Arktis kommer att vara isfritt. Om det inträffar redan i sommar, nästa år eller 2013 beror mer på vädret än klimatet, men det vore snarare förvånande om det inte sker innan 2015. För det senaste isläget, se

http://nsidc.org/arcticseaicenews/


En slutkommentar: det är förstås svårare att få heltäckande data över isens volym än dess utbredning, så volymdatat ovan är framräknat m.h.a. en modell, PIOMAS. Modellresultatet valideras när tillfälle ges mot faktiska mätningar.


Data från Polar Ice Center, University of Washington
http://psc.apl.washington.edu/wordpress/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/