"Sverige förintat"

Nej, jag syftar inte på VM-matchen mot Tyskland. Jag syftar på vad som kunde ha varit ett möjligt scenario häromdagen.

Det stod en liten artikel på dn.se med rubriken "Asteroid missade jorden". Den var tydligen runt 800 meter stor, som ett mindre svenskt fjäll med andra ord, och passerade jorden på ett avstånd lite längre bort än månen. Det får man med astronomi-mått mätt betrakta som "en hårsmån" från oss.

Man kan gå in på http://www.lpl.arizona.edu/impacteffects och roa sig med att beräkna vad som skulle hänt om den trillat ner här istället.

Vi antar att asteroiden var av sten och slår ner i 45 graders vinkel mot marken med 17 km/s (vilket är karaktäristiskt för asteroider), och väljer att se hur det skulle sett ut om betraktaren stod 6 mil ifrån nedslagsplatsen, t ex om man befinner sig i Stockholm och den landat i t ex Strängnäs.

Energin i nedlaget motsvarar 27 800 megaton TNT (atombomben över Hiroshima var på 0,015 megaton). Den slår upp en krater 600 meter djup och 12 kilometer bred.

Sett från betraktaren kommer den intensivaste värmestråningen i form av ett eldklot på himlen, två mil i diameter, en halv sekund efter nedslaget. Strålningen är 116 gånger starkare än solen och ger tredje gradens brännskador över större delen av kroppen. Material som kläder, papper, lövträd, plywood och gräs antänds.

Efter 12 sekunder kommer en jordbävning motsvarande 7,6 på Richterskalan. Normalt konstruerade byggnader kollapsar helt eller delvis. Skorstenar, kolonner, monument och murar faller. Tunga möbler inomhus välter.

Knappt två minuter senare börjar ett hagelregn av i genomsnitt 25 cm stora stenblock som slungats iväg av nedslaget.

Efter ytterligare en minut kommer en tryckvåg med en vindhastighet på upp till 245 m/s (880 km/timmen, samma som ljudhastigheten). Ljudintensiteten av denna ligger på 104 dB (över smärttröskeln). Finns något kvar i form av träbyggnader, flervåningshus, viadukter eller träd blåser dessa sönder.

Rörelseenergin i asteroider är således inte att leka med. Just nu innehåller listan över så kallade PHA ("Potentially Hazardous Asteroids") ungefär 800 stycken. För att kvala in måste asteroiden vara minst 150 meter stor och ha en bana som gör att den kommer inom 0,05 astronomiska enheter (avståndet jorden-solen) från jorden. Mindre stenar än så har man idag inte en chans att upptäcka i tid. Även flertalet av de övriga missar man troligtvis.

Kanske är detta en blivande valfråga? Hur ställer sig de olika partierna till att bidra till framtagandet av ett varningssytem för asteroider? Ett globalt tsunamivarningssystem har tagits fram. Krävs det att ett medelstort land utplånas innan politikerna vaknar? Visseligen inträffar nedslag av den här storleken bara en gång på ungefär 300 000 år. Men nu var det ett tag sen sist.